διαβάζεται...
Αναρτήσεις

120 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΥΔΑΠ: Η προκήρυξη και η αίτηση (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)


ΣΥΡΙΖΑ | ΕΥΔΑΠ

EYDAPΗ ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων Αθηνών

28 ΔΕ Καταμετρητών

Καταμέτρησης & Ελέγχου Καταναλώσεων Πειραιώς
22 ΔΕ Καταμετρητών

Υπηρεσίες Αθηνών
43 ΥΕ Εργατών

Υπηρεσίες Πειραιά
27 ΥΕ Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε Ωρωπού 156, Τ.Κ.11146-Γαλάτσι, Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, υπόψιν κας Ευμορφίας Μπούρα (τηλ. επικοινωνίας: 210-2144370). Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210-2144068, 248, 075 & 226.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 148 επιπλέον λέξεις

Advertisements

Συζήτηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.